OneCNC zasady korzystania i informacje prawne

Witamy na stronie internetowej OneCNC
OneCNC zapewnia dostęp do tej witryny sieci Web do wiadomości publicznej ze względu na wygodę, ale z zastrzeżeniem następujących warunków użytkowania. Poprzez dostęp, przeglądanie, używania lub pobierania materiałów z tej strony internetowej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych warunków, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania nie korzystać z tej strony internetowej.

Informacje o prawach autorskich
© QARM Pty Ltd 1988-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użycie materiałów na stronie internetowej OneCNC
Jeżeli nie ustalono inaczej, można obejrzeć i pobrać materiały na tej stronie internetowej wyłącznie dla celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszelkich praw autorskich i innych praw własności zawarte w oryginalnych materiałów na kopiach materiałów. Użytkownik nie może modyfikować materiały na tej stronie internetowej w żaden sposób odtwarzać lub publicznie prezentować, wykonywać, zamieszczać, przekazywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych.

Korzystanie z oprogramowania do pobrania
Każde oprogramowanie, które można pobrać z tej strony internetowej jest licencjonowane zgodnie z warunkami stosownej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem praw udzielonych na podstawie umowy licencyjnej, OneCNC zastrzega wszelkie prawa własności intelektualnej, tytułów i roszczeń w przypadku oprogramowania.

Informacje o znaku towarowym
OneCNC jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym QARM Pty Ltd. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi są ich właścicieli.

Linki do innych stron internetowych
OneCNC zapewnia pewne linki do innych stron internetowych jako udogodnienie dla użytkownika. OneCNC nie monitoruje ani nie kontroluje zawartości jakiejkolwiek innej strony internetowej i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały lub komunikacji dostępnych na takich stronach internetowych. OneCNC nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, które mogą być związane z OneCNC stronie internetowej.

Zmiany niniejszych Warunków
OneCNC może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki aktualizując ten wpis. Jesteś zobowiązany Wszelkie takie zmiany.

Wyłączenie gwarancji
Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne lub być niekompletne lub nieaktualne. Informacje te nie mogą być zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. OneCNC może dokonywać zmian i / lub usprawnień w produktach i / lub programach opisanych w tej witrynie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. POZA wyraźnie zaznaczono inaczej w pisemnej umowie zawartej między Tobą a OneCNC wszystkie materiały oferowane w tym stronie są dostarczane "TAK, JAK JEST" i bez JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM GWARANCJI handlowej, przydatności do określonego celu, I BEZ.

W ŻADNYM WYPADKU OneCNC ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB odszkodowania od PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB WYKORZYSTANIA, poniesione przez Użytkownika lub osoby trzeciej, CZY TO NA GWARANCJI LUB ZAMÓWIENIA , TORT, LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ I NAWET POINFORMOWANA o możliwości zaistnienia takiej szkody, wynikłe z dostępu do lub korzystania z TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODSYŁACZU, NAWET JEŚLI OneCNC ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD .

Zabrania się przesyłania i transmisji do lub z tej witryny jakichkolwiek nielegalnych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa, w tym bez ograniczeń, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej, ani żadnych praw osób trzecich. OneCNC może, ale nie ma obowiązku, monitorowania lub przeglądu wszelkich obszarów, na tej stronie, gdzie użytkownicy przesyłają lub zamieszczać komunikaty. OneCNC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści wszelkich komunikatów, czy wynikające z praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, pomówienia, prywatności, nieprzyzwoite lub w inny sposób.

POWERFUL CAD CAM, MADE EASY. POBIERZ SWOJE BEZPŁATNE KONSULTACJE I CYTATY TERAZ

Zacznij teraz